Čo je to kabala

Človek v každom veku hľadal odpovede na otázky zmyslu svojej existencie, svojho pôvodu, svojho smerovania. Každý sa snaží získať odpovede na základe informácií, ktoré má k dispozícií. Každý rozvíja svoj vlastný svetonázor, ktorý je určený hlavne tým, čo sa mu javí ako najpravdepodobnejšie.

Kabala prináša mnohé odpovede, ktoré posúvajú kabalistu - človeka zaoberajúceho sa univerzálnym učením, kabalou - v duchovnom vývoji. Prináša spoľahlivú metódu ako spoznať univerzálne zákonitosti hmotného i duchovného sveta, ako spoznať samého seba.

 

Hebrejské slovo "kabala" znamená "prijať". Najznámejšie definície označujú kabalu za mystické jadro judaizmu. Je zameraná na poznanie Boha, Univerza, človeka a ich vzájomných vzťahov. Aj keď ju poznáme ako židovskú mystickú tradíciu, kabala je univerzálna. Pre človeka Západu je kabala veľmi príťažlivá preto, lebo vyzdvihuje židovsko-grécko-kresťanský základ našej civilizácie.

 

Kabala je najstaršou mystickou tradíciou sveta. Bola uchovávaná prevažne ústne. O jej pôvode sa vedú spory, ale dnes sa môžeme oprieť o množstvo dôkazov, ktoré potvrdzujú, že kabala pochádza z Atlantídy.

Tajné učenia, ktoré boli uchovávané v mnohých civilizáciách a náboženských systémoch minulých tisícročí obsahovali toto komplexné učenie o zmysle a zákonitostiach vesmíru, človeka, prírody, o svete hmotnom  a svete duchovnom.

 

Esenciou kabaly je možnosť človeka dosiahnuť najvyššiu úroveň vývoja pozitívnou cestou bez toho, aby musel trpieť. Cieľom kabaly je dosiahnuť konečnú úroveň duchovného vývoja. Kabala bola daná človeku ako nástroj sebazdokonaľovania.

 

Kabala vysvetľuje, že spoľahlivé a neustále dodržiavanie duchovných zákonov vedie ku spojeniu so Stvoriteľom. Čo však toto spojenie znamená? Veď kvôli uviaznutiu v čase a priestore, v našej telesnosti a myslení, nie sme vôbec schopní Stvoriteľa pochopiť. Pokým sme zviazení týmito ohraničeniami, nemôžeme byť objektívni. Avšak, keď prekonvame svoje ego, obmedeznosť času a priestoru sa mení. Získavajú totiž duchovný rozmer. Vďaka tomu máme kontrolu nad svojim chcením a nie sme ním ovládaní, sme bližšie k poznaniu skutočnej pravdy.

 

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.