top of page

Žena v harmónii

Updated: Aug 1, 2022


Ľudia všetkých civilizácií a kultúr sa odpradávna modlili k Matke Zemi a Nebeskému Otcovi. Vo všetkých náboženstvách sú tieto dve božstvá základom viery, sú východiskom, ktoré tvorí základ všetkých filozofických systémov.

Harmónia v univerze je tvorená vzájomnou súhrou a zároveň napätím protikladov: dobro a zlo, deň a noc, jing a jang, žena a muž... V určitom okamihu dejín si človek povedal, že ženský princíp je menej ako mužský a začal stavať spoločnosť z pohľadu muža. Boh je nám dodnes predstavovaný ako muž, hlava rodiny je muž, rozhodovacie právo mal dlho iba muž. Zvykli sme si na to a nedokážeme si predstaviť, že by to mohlo byť aj inak.


Univerzum však dlho nestrpí narušenie rovnováhy a urobí si poriadok bez ohľadu na naše názory. Dvetisíc rokov budovaná nerovnováha zanechala hlboké stopy nielen v žene, ale aj v mužovi. Tým, že sa potierala prirodzenosť a sloboda ženy, bol obmedzovaný a neslobodný aj muž. Ak v páre nie sú obidvaja rovnocenní, zákonite musí dôjsť– tak ako v prírode, v univerze– k boju, k napätiu, nedorozumeniam. Hľadáme rovnováhu a súlad, ale to je možné len vtedy, ak obidve súčasti celku sú rovnocenné.


Žena si vydobýjala svoje právo byť rovnocenná a slobodná veľmi ťažko a veľmi dlho. Dnes máme síce volebné právo a na prvý pohľad viac-menej rovnaké šance v živote a práci ako muži, ale všetci vieme, že čosi nie je v poriadku. Na najhlbších úrovniach vedomia nebola urobená zmena. Je to stále rovnaké. Žena sa submisívne podriaďuje, neverí si, cíti sa bezmocná a slabá. Snaží sa presadiť v mužskom svete mužským spôsobom, dokazuje mužovi, že ona všetko zvládne tak ako on aj napriek tomu, že je žena. Toto nie je cesta. Takto to v prírode nefunguje. Sme jej súčasťou, či to pripustíme, či nie. Večné a nemenné zákony prírody platia bez ohľadu na naše predstavy a názory. V prírode existuje zákon rovnováhy, bez ktorého by sa celé univerzum zrútilo. Prečo si človek myslí, že jeho spôsob života, ktorý je postavený na nerovnováhe, bude fungovať? Ako to chce zariadiť? Vydá predpisy a zmení prírodné zákonitosti? Ľudské ego a pýcha však dostáva lekciu. Vnímaví a duchovne otvorení ľudia vidia zmeny ktoré sú stále zjavnejšie a prejavujú sa už aj v každodennom živote.


Jedna z týchto nevyhnutných zmien je zmena myslenia ženy. Nie zmena názoru na ženu. Ide o jej vnútorný postoj k sebe samej, k svojej úlohe na Zemi, jej poslaniu, zmyslu života. Ide o je vnútorné oslobodenie sa od zastaralých a prekonaných myšlienkových vzorcov a schém, o zmenu paradigmy.


Je to najväčšia zmena, ktorú ľudstvo práve prežíva. Toto je ten zázrak, o ktorom písali proroci. Z vnútra ženy sa na povrch derie tá energia a ten princíp, ktorý jediný je schopný vyladiť ľudskú spoločnosť na nádhernú hudbu sfér. Dlho tam chýbali ženské hlasy, ale teraz je čas, aby znova zazneli, spolu s mužskými, v jednej piesni.

Žijeme čas, ktorý prináša obrovské zmeny. Mení sa aj samotná žena. Hľadá cestu ako vyjadriť svoju zraniteľnosť a zároveň aj svoju silu. Spoznáva svoje vnútro, počúva múdre slová starších žien a učí sa. Ženy hľadajú jedna druhú, pretože iba v ženskom spoločenstve dokážu pochopiť svoju podstatu, iba spoločenstvo žien im poskytne bezpečie, útočisko a pokoj, ktorý potrebujú na stíšenie sa, rozjímanie, na nájdenie vlastného, ženského rytmu existencie. Potrebujú vlastné spôsoby vyjadrenia sa, ktoré sa od tých mužských líšia.

V ženskom spoločenstve sa nemusia presadzovať, súperiť, dokazovať, že aj ich uhol pohľadu je správny. Intuitívne sa naladia na jednu vlnovú dĺžku a nastane porozumenie. Vytvoriť takéto ženské spoločenstvo je mimoriadne potrebné nielen pre ženy, ale aj pre mužov. Vyrovnaná, sebavedomá žena, ktorá vie využívať svoje prirodzené danosti v prospech rodiny, muža, svojho okolia, je pre všetkých liekom.


Dovoľujeme si pozvať vás na naše kurzy, kde vás bezpečne povedieme do vášho vnútra, odkryjeme vašu ženskú dôstojnosť, uvoľníme vaše sily tvorivosti a intuície. Ukážeme vám, ako sa dá stáť pevne na zemi a pritom nasledovať svoje sny a vízie. Našim cieľom je zbaviť vás strachu. Strachu z nedostatku lásky, nedokonalosti, neúspechu.

Posilniť vo vás pocit výnimočnosti, ojedinelosti, sebavedomia a sebaúcty.

Cestou k vlastnej ženskosti pomôcť mužom nájsť samých seba. Byť im oporou a trpezlivou sprievodkyňou. Nájdením láskyplného vzťahu k sebe samej nájsť láskavý vzťah k mužovi. Aby bol muž mužom, musí byť najprv žena ženou.

132 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page