top of page

Bylinková škola Matky Zeme


Ponúkame štyri základné typy kurzov:

- jarný

- letný

- jesenný

- zimný

Všetky štyri obsahujú základné výukové bloky– zásady zberu, sušenia, skladovania liečivých rastlín, liekové formy, prírodné zákony a zákony univerza a pod. Zároveň je ku každému kurzu priradená aktuálna téma, ktorá sa týka ročného obdobia– gemmoterapia, Bachová kvetová terapia, aromaterapia, liečba hlinou, korene a kôra ai.

Poznávanie prírodných zákonov a zákonov univerza je nevyhnutnou podmienkou akejkoľvek práce s rastlinami. Len citlivým prístupom a rešpektovaním prírodných rytmov, môžeme naozaj spoznať liečivú silu bylín a stromov. Ako Essénsky Majster sprostredkovávam učenie Majstrov Atlantídy, ktoré odhaľuje skryté súvislosti medzi nebom a zemou, učí nás kto sme a odkiaľ pochádzame, vedie nás na ceste poznania a harmónie. Essénski majstri poznali silu liečivých bylín a túto múdrosť si predávali z generácie na generáciu.


Bylinková škola učí odhaľovať duchovné príčiny ochorení, je to iný pohľad na ochorenia a ich liečenie, než na aký sme zvyknutí. Každé ochorenie na fyzickej úrovni, má svoj pôvod, svoju príčinu, v duchovnej oblasti. Kým nepochopíme pravú príčinu ochorenia, nemôžeme ju vyliečiť. Ochorenie sa chápe ako posolstvo tela, ktoré nám hovorí, čo robíme zle, kde sme sa pomýlili a tiež nám hovorí, ako to môžeme napraviť. Musíme len načúvať svojmu telu a rozhodnúť sa byť zdraví.

Kurz je rozdelený na teoretickú a praktickú časť.

V teoretickej časti si študenti osvoja poznatky potrebné na pochopenie prírodných zákonitostí, pochopenia rastliny ako živej entity a jej miesta v univerze. Nasleduje rozbor jednotlivých rastlín a ich využitie pri liečbe ochorení.

Praktická časť znamená zber rastlín, ich spoznávanie vo voľnej prírode a spracovanie. Študenti si vyrobia vlastné liečivé masti a oleje, naučia sa vyciťovať jednotlivé rastliny a skúšajú ich vhodné kombinácie.


Študenti sa tiež učia komunikovať s prírodnými bytosťami. Učia sa rešpektu a úcte k Matke Zemi, k jej štyrom živlom. Súčasťou kurzov sú aj meditácie a anjelské rituály.

Kurzy sú väčšinou dvojdňové, konajú sa počas víkendu. V letných mesiacoch 3-4 dňové. Informácia o mieste konania kurzu sa nachádza v časti Termíny kurzov.

179 views0 comments

Comments


bottom of page