top of page

Duchovné aspekty imunity II.

Updated: Jan 7, 2021

Stav našej imunity závisí od stavu nášho podvedomia, od toho, či sa vedome otvoríme čistým a pravdivým obsahom našej duše, alebo necháme pracovať naše chybné programy. Naša myseľ je prostredníkom tohto procesu, nie jeho režisérom. Režisérom sme my sami, naša komplexná bytosť, ktorá sa skladá z tela, duše a ducha.


Preto mnohé osvedčené postupy prírodnej medicíny, mnohé byliny, výživové doplnky, ani chemické lieky často nezaberajú, pretože liečba sa vedie len jedným smerom, lieči sa len materiálne telo. Oproti tomu tzv. holistiský (celistvý) prístup k chorobe znamená, že sa liečia všetky tri súčasti bytosti človeka. Najprv musíme zistiť skutočnú

príčinu problému, až tak môže nasledovať bylinná liečba, energetická liečba, chiropraktika atď., inak sa nám ochorenie bude vracať, prejde do chronického štádia, alebo vzniknú kombinované ochorenia.


Duchovná príčina ochorenia znamená, že prostredníctvom tela nám duša hovorí, čo robíme zle, kde sa mýlime, aké životné úlohy obchádzame a nechceme sa ich učiť, kde tvrdohlavo lipneme sa tom, čo k nám už dávno nepatrí. Choroba je vlastne požehnanie. Zažívame síce bolesť a nepohodu, ale pre dušu je to rýchla cesta k náprave,

posledná možnosť, ako nás prinútiť zmeniť sa. Lazarev: "Aké sú naše hriechy, také dostaneme choroby." Imunita je výrazom našej životnej energie, našich postojov a presvedčení. Je to obraz nášho súladu, alebo nesúladu s plánom našej duše. Vyjadruje mieru nášho porozumenia a prijatia duchovného poriadku a duchovných zákonov. Je to stav slobody, alebo podriadenosti. Slobodný človek vie, kto je, aké sú jeho silné i slabé stránky, má sa rád taký aký je, s radosťou prežíva prítomný okamih, berie veci aké sú. Neslúži slepo nejakej skupine ľudí, nie je vo vzťahu s partnerom obeťou, ale ani diktátorom. Tú slobodu, ktorú sám prežíva, prenecháva aj ostatným okolo seba. Zmysluplný a naplnený život, hoci aj s pádmi, občasnou bolesťou, alebo vybočením z cesty vytvára jeho energetickú vibráciu, ktorá ho dokonale chráni, priťahuje do jeho života to, čo potrebuje a čo ho robí šťastným. Taký človek má prirodzene silný obranný mechanizmus a nemusí sa báť žiadneho vírusu, ani iného ochorenia. Orientácia len na materiálnu stránku života, bezhraničný konzum, duchovná pasivita sú spúšťačmi oslabenia imunity. Mohli by sme rozobrať akúkoľvek chorobu, v pozadí vždy nájdeme jej spúšťač, ktorý nie je materiálnej povahy. Pri imunite je to ešte dôležitejšie, pretože ide o rozsiahly systém, nielen jeden orgán, je výsledkom fungovania všetkých systémov, štruktúr, orgánov a buniek v tele.


Každá jednotlivá bunka je malý, dokonalý vesmír. Citlivo reaguje nielen na fyzikálne a biologické prostredie a vplyvy, ale hlavne na nemateriálne, duchovné podnety. Veda prináša množstvo výskumov, ktoré potvrdili priamu súvislosť medzi emóciami, myšlienkami a fyzickým telom.

1,037 views0 comments

Comments


bottom of page