Fytoterapia


Fytoterapia– liečba rastlinami. Nielen liečivými bylinkami, ale aj kôrou stromov, koreňmi kríkov, kvetmi, púčikmi rastlín. Súčasťou fytoterapie sú tieto liečebné metódy: gemmoterapia, aromaterapia, homeopatia, liečba kvetovými esenciami, Bachova kvetová terapia. Syntetické lieky majú obrovské vedľajšie účinky a dokonca intoxikujú ľudský organizmus.


Zasahujú i tie systémy, ktoré neboli pôvodným ochorením zasiahnuté a tým vznikajú druhotné poruchy organizmu.

Biologická odpoveď organizmu na liečbu rastlinami je vo všeobecnosti priaznivejši a percento nežiadúcich vedľajších účinkov je mizivé.

Preventívne i terapeutické pôsobenie rastlinnými látkami na živé organizmy nemožno chápať izolovane. Keďže príroda tvorí nedeliteľný a vzájomne sa dopĺňajúci celok, je pochopiteľné, že rastlinné látky pôsobia rovnako na živočíchy i ľudský organizmus. Z hľadiska ochrany zdravia a prevencie je najprirodzenejšie používanie rastlín. Štatistiky hovoria, že na Zemi existuje asi 380 000 rastlinných druhov, z toho asi 15 000 s liečivými účinkami. V Európe je známych okolo 1000 druhov liečivých rastlín, z nich 800 sa používalo v ľudovom liečiteľstve. V modernej medicíne sa používa približne 300 druhov, na Slovensku asi 150 druhov rastlín. Iba niekoľko rastlín je prebádaných podrobne (harmanček), veda však stále nachádza nové obsahové látky a dokonca i látky, ktoré doteraz neboli prebádané.

Všeobecne platí, že súčasnými vedeckými metódami nie je možné spoznať rastlinu, pretože veda pracuje na základe analytických, racionálnych metód, a nedopĺňa svoje skúmanie intuitívnymi metódami. A práve onen vhľad, vnútorný pohľad a vyciťovanie tvorí prirodzený základ na spoznávanie prírody a rastlín. Optimálna situácia by vznikla vtedy, kedy by veda pracovala spoločne s prírodnými metódami liečenia. Otvárajúci sa vek Vodnára a postupujúci spirituálny vývoj ľudstva nám dáva nádej, že ten čas nie je ďaleko.


Bylina– rastlina, ktorá nemá permanentný drevnatý stvol (nie je strom alebo ker).

Bylinná liečba– akákoľvek liečba, ktorá využíva na liečenie byliny

Tradičná medicína– pôvodne využívané liečebné postupy starých národov, TČM, Indická ajurvéda, Japonské kampo, grécko-arabská, unani-tibbi, tibetská medicína, eklektická medicína amerických lekárov, siddha zo Srí Lanky, medicína pôvodných obyvateľov Afriky, Austrálie, indiánska šamanská medicína. Rôzne systémy tradičnej medicíny majú tri spoločné aspekty:

1. Vis medicatrix naturae– liečivá sila prírody: základné východzie stanovisko, filozofický postoj

2. Energetický systém rastlín

3. Diferenčná diagnóza – dobrá bylinná liečba lieči človeka, nie chorobu

#fytoterapia #prirodnamedicina #bylinky

346 zobrazení0 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.