top of page

Ischemická choroba srdca- Duchovné príčiny

Updated: Aug 1, 2022

Nedokrvenie srdcového svalu je jednou z najčastejších chorôb. Srdce je málo zásobené kyslíkom a živinami a odvádzanie zbytkov látkovej premeny nefunguje. Menej krvi sa dostane do srdca hlavne kvôli zúženiu koronárnych tepien. Je to chronické ochorenie, sprevádzané arytmiou alebo srdcovým zlyhaním, ktoré sa akútne zhoršuje pri námahe a infarkte.


Ochorenie ukazuje na disharmóniu medzi pozrnosťou ktorú venujeme vlastnému životu a tomu, ako sa venujeme životom iných. U žien ide o rozdávanie sa druhým a nedostatočnú pozornosť vlastným potrebám a vývoju. U mužov ide zasa o venovanie sa vlastným záujmom a keď sa obrátia ku druhým, sú prísni, tvrdí a rázni (mali by byť chápaví, láskaví a mierni).


Rodičia prežívajú život svojich detí– v myšlienkach sú stále s nimi, od rána do noci, a deti spoluprežívajú život svojich rodičov. V snahe uľahčiť im starobu nežijú vlastný život, ale ich.


Každý človek by mal predovšetkým žiť vlastný život a pre druých byť skôr poradcom než záchrancom. Akákoľvek nadbytočná pomoc znamená pre toho druhého odloženie jeho učebných úloh.


Nemôžeme dýchať– lebo dýchame za druhých. Trápime sa za druhých, s druhými a pritom nemôžeme robiť nič, len s láskou sledovať ako sa vysporiadavajú so svojimi učebnými úlohami. Dobrovoľne vstupujeme do bitiek, kde nemáme čo robiť, sme prísni tam, kde máme byť usmiati a milí. Potom máme pocit, že nás stretávajú len neúspechy a zlyhávame. Sme tak preťažení– aj naše srdce.


Liečba: láska, radosť, uvoľnenie, prežívanie svojho života naplno.


735 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page