top of page

ZEMEŽLČ- Kvetová Bachová Terapia

Updated: May 1, 2020

Podľa Bachovej kvetovej terapie sa zemežlč podáva osobám s nasledujúcimi charakteristikami: Prílišná snaha pomáhať druhým. Precitlivelosť na myšlienky a vplyvy ostatných, úslužnosť až posluhovanie. Prehnaný altruizmus a zakódovaná odovzdanosť robí takýchto ľudí nešťastnými.
Ľudia tohto typu sa boja povedať ľuďom svoje „nie“. Veľmi ich to zaťažuje, Nabaľujú na seba nové a nové povinnosti, ktoré nie sú schopní zvládnuť. Cítia sa veľmi vyčerpaní a unavení. V takej chvíli sa začnú hnevať na svoje okolie, dokážu aj kričať. Hneď sa však vrátia do role pomocníka. Stav chvíľkového hnevu býva len krátkym ventilom. Zľakne sa, že začal myslieť chvíľu na seba a zľakne sa, čo urobil. Ochotne prijme ďalšie úlohy a povinnosti. Ludia zamežlč nie sú schopní žiť vlastný život. Druhým dokážu slúžiť až do vyčerpania. Chýba im osobnosť a individualita.


Aj keby taký človek svoje prianie prejavil, okamžite ho potlalčí. Je ovplyvniteľný silnými osobnosťami, nedokáže odhadnúť ich egocentrické požiadavky. Aj tak je túžba po vyrovnanosti a harmónii veľmi silná. Partnerovi nebude nikdy nič vyčítať, nebude sa mu snažiť ukázať hranice medzi ty a ja, aby sa vyvinul vzájomný rešpekt. Po čase sa taký vzťah stane pre jedného z nich záťažou, pretože prílišná snaha o udržanie harmónie vlastne škodí. Za takým umelo udržiavaným stavom sa skrýva hnev a napätie. Preberajú aj bolesť druhých na seba.


Deti: svoje ja v egoistickom rodičovskom prostredí potláčajú. Študujú školy, ktoré sa im nepáčia, len kvôli rodinnej tradície,...

349 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page