Kurzy Reiki

Naučte sa liečiť

Absolvovanie kurzov reiki vám zabezpečí:

 

- prístup k Božskej liečivej energii

- schopnosť používať túto energiu na liečenie seba a svojich blízkych

- spôsoby očisty a harmonizácie čakrovho systému

- budete vedieť liečiť aj na diaľku

- energiou reiki môžete liečiť aj zvieratá a rastliny

- kurzy pomáhajú v zorientovaní sa v postupoch duchovného rozvoja

- s reiki sa stávate tým, kým naozaj ste

Reiki I

Prvý stupeň Reiki

- základy práce s energiou

- energetický systém človeka

- základné duchovné zákony a ich pôsobenie na človeka

- techniky liečenia prikladaním rúk

Reiki II

Liečenie na diaľku

- práca so symbolmi reiki

- použitie jednotlivých symbolov

- technika liečenia na diaľku

- spôsoby liečenia psychických ochorení

- prvá pomoc pri úrazoch

Reiki Majster

Majstrovský stupeň Reiki

- použitie  majstrovského symbolu

- duchovné zákonitosti liečby energiou

- cesta majstra: zodpovednosť, disciplína, vedomosti, morálny kredit

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.