TERMÍNY KURZOV

Tešíme sa na vás

 Rezervujte si svoje miesto na: Bylinkových kurzoch

Prihláste sa na bylinkovaskola@gmail.com, 0907575629

Prehľad termínov bylinkových kurzov

30.11-1.12 Bratislava

6-7.12 Košice

Vianočná bylinkový kurz v Bratislave

Hotel Plus Bratislava

Termín: 30.11-1.12.2019

Cena: 95 Eur

Obsah

-

Základy práce s liečivými bylinami

- Čajové zmesi na zimné obdobie

- Vianočná rastlinná mágia

- Výroba bylinkovej kozmetiky

- Vydymovanie: príprava vydymovacej zmesi, jednotlivé druhy kadidiel, použitei vydymovadiel na čistenie a harmonizáciu priestorov, na liečenie osôb a zvierat.

Vianočný bylinkový kurz v Košiciach

Gemerská 3, Košice

Termín: 6-7.12.2019

Cena: 95 Eur

Obsah

-

Základy práce s liečivými bylinami

- Čajové zmesi na zimné obdobie

- Vianočná rastlinná mágia

- Výroba bylinkovej kozmetiky

- Vydymovanie: príprava vydymovacej zmesi, jednotlivé druhy kadidiel, použitei vydymovadiel na čistenie a harmonizáciu priestorov, na liečenie osôb a zvierat.

Rezrevojte si svoje miesto na kurzoch: Reiki

Prihláste sa na bylinkovaskola@gmail.com, 0907575629

Reiki I-Košice
60 Eur

25.-26.1.2020

Absolvovanie kurzov reiki vám zabezpečí:

 

- prístup k Božskej liečivej energii

- schopnosť používať túto energiu na liečenie seba a svojich blízkych

- spôsoby očisty a harmonizácie čakrovho systému

- budete vedieť liečiť aj na diaľku

- energiou reiki môžete liečiť aj zvieratá a rastliny

- kurzy pomáhajú v zorientovaní sa v postupoch duchovného rozvoja

- s reiki sa stávate tým, kým naozaj ste.

REIKI I 

 základy práce s energiou

- energetický systém človeka

- základné duchovné zákony a ich pôsobenie na človeka

- techniky liečenia prikladaním rúk

Reiki
Reiki

Reiki II-Košice
111 Eur

- práca so symbolmi reiki

- použitie jednotlivých symbolov

- technika liečenia na diaľku

- spôsoby liečenia psychických ochorení

- prvá pomoc pri úrazoch

Reiki Majster- Košice 
333 Eur

Podľa dohody

- použitie  majstrovského symbolu

- duchovné zákonitosti liečby energiou

- cesta majstra: zodpovednosť, disciplína, vedomosti, morálny kredit.

A Tower of Stones

Rezrevujte si svoje miesto na kurzoch: Anjeli Atlatídy

Prihláste sa na bylinkovaskola@gmail.com, 0907575629

Kurz Anjeli Atlantídy I- Košice
60 Eur

7.-8.2.2020

Tento liečebný energetický systém rozvinul nemecký duchovný učiteľ F.E. Eckard Strohm. Jeho knihy Anjeli Atlantídy a Učenie Majstrov Atlantídy sú unikátnymi dielami súčanej doby. Nájdeme v nich množstvo prevratných informácií nielen o dávnej Atlantíde a anjeloch, ale aj o metódach komunikácie s týmito duchovnými bytosťami. Na kurzoch sa zoznamujeme s rôznymi anjelskými energiami, s ich rozdielnym pôsobením, učíme sa ich využívať. Každý pozná príbehy o anjeloch strážnych. Naše životy môžu byť ľahšie a krajšie, ak k nám vpustíme bytosti, ktoré sú nám nápomocné v každom okamihu života. Keď sme schopní vstúpiť do sveta anjelov, získavame prístup k špeciálnym vedomostiacm a cenným technikám, ktorými môžeme uľahčiť život sebe i svojim blízkym a ktoré nám pomôžu nájsť odpovede na najzákladnejšie otázky našej existencie.

Kurz Anjeli Atlantídy
Kurz Anjeli Atlantídy

Anjeli Atlatídy IB- Košice

90 Eur

Na tomto druhom seminári zažijú študenti ďalšie zážitky s anjelmi, poslami Božieho svetla. Hlavné zameranie seminára je na vedomé spojenie sa s anjelmi, ktorí vždy stoja pri nás a pomáhajú nám riešiť naše problemy. Zážitky zo seminára sú veľmi hlboké. Dotkneme sa hĺbok našej duše, spoznáme príčiny našich problémov  a ochorení, anjeli nám dajú odpoveď na všetky naše otázky. Meditácie nám pomôžu zorientovať sa a ponúknu nám prostredníctvom anjelov náš životný smer. Študenti sa naučia novú techniku pre kontakt s Anjelmi.

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.