top of page
Untitled design (30).png

Kabala

"Kabala otvára brány k tajným vedám, k mystériám sveta."
Paracelsus

Kto som? Odkiaľ prichádzam? Žil som už pred týmto životom? Prečo existuje na svete utrpenie? Ako sa mu môžem vyhnúť? Ako môžem dosiahnúť mier, naplnenie a šťastie? Prečo sa vám opakujú určité situácie? Aká je príčina vašich problémov?  

Kabalistická analýza životných úloch odhalí, aké životné úlohy ste si vybrali pre túto inkarnáciu. Poznanie životných úloh pomáha pri zvládaní problémov, ťažkostí, ochorení, životných kríz. Ak spoznáme skutočnú príčinu nášho ochorenia či iného problému, ktorého pôvod je vždy v duchovnej oblasti, môže nastať zázračné uzdravenie a vyriešienie situácie. 

Vzťahy

Zmeňte spôsob, akým sa pozeráte na vzťahy. Pochopte príčinu vašich vzťahových problémov a začnite obohacovať svoje súčasné alebo budúce partnerstvá.

Zdravie

Zistite prečo sa vám opakuje určitá choroba. Čo vám tým vaša duša hovorí? Ako sa vyliečiť? Prečo sa to deje práve vám?

Práca a naplnenie

Spoznajte vaše talenty a zistite či a ako ich využívate. Ako môžete nájsť svoje naplnenie, ako rozvinúť vašu kreativitu?

Kabbalistic Tree of Life Greeting Card for Sale by Zapista OU.jpg
Untitled (Poster).jpg

Spoznajte kabalu

Slovo kabala v hebrejskom jazyku znamená „prijať, prijímať, predávať ďalej“. Kabala je však oveľa staršia než judaizmus. Pochádza z Atlantídy. Je to vlastne staroveká múdrosť a poznanie atlanťanov: duchovné zákony a princípy vzniku a vývoja vesmíru a Zeme, človeka, prírody, všetkého, čo existuje. Je to zároveň aj cesta duchovného rozvoja. Kabala nie je teória, alebo metóda poznávania. Je to veda, umenie, životná filozofia.

Kabala umožňuje odhaliť vaše životné úlohy pre túto inkarnáciu. Poznaním toho, čo sme si pripravili pre tento život, sa stávame vedomými tvorcami toho, čo prežívame i ako to prežívame. Dokážeme pochopiť omyly a chyby v našej minulosti, pripravíme sa na budúce dni a s radosťou prežívame prítomnosť. 

Každý deň sa dostávame sa do situácií, v ktorých sa preveruje náš duchovný rozvoj, pochopenie a zvládnutie jeho lekcií, naša disciplína, skutočný záujem a snaha o zmenu. Všetci, ktorých stretávame, nám poskytujú priestor na zvládnutie týchto úloh. Každý deň dostávame energiu od nášho Stvoriteľa na všetko, čo sa potrebujeme naučiť. Musíme ju však spotrebovať v daný deň, nedá sa odkladať do zásoby. Ak ju nespotrebujeme, teda obchádzame problém, sme nekritickí, leniví, utekáme do choroby, namiesto toho, aby sme odstránili jej príčinu a pod., energia sa hromadí, neplynie a vytvára blokádu. 

Tá sa najprv prejavuje ako nespokojnosť, nezáujem, apatia, alebo ako hnev a agresia. Nedarí sa nám, sme odtrhnutí od života. Posledná možnosť, ktorou nás Boh upozorňuje na našu absenciu v škole Života je blokáda prejavujúca sa na fyzickom tele. Ak odhalíme skutočnú príčinu nášho ochorenia, ktorá je v duchovnej oblasti, môže nastať zázračné uzdravenie. Duša už nemusí vysielať signály, že niečo robíme zle, alebo nerobíme to, čo by sme mali.

Samotným rozborom životných úloh a premýšľaním, v ktorých oblastiach života sa prejavujú, zhodnotením uplynulého dňa, nastavením sa na ich lepšie zvládnutie sa energie dávajú do pohybu. Tento proces môžeme spustiť len my sami. Žiaden liečiteľ, ani učiteľ to za nás nespraví. Môže nám len ukázať cestu, odhaliť chybné vzorce a omyly na ceste života. Ale kráčať musíme sami. 

bottom of page