Moored Boat

Paracelsus (stredoveký lekár, filozof, mystik)

Kabala

„Kabala otvára brány k tajným vedám, k mystériám sveta. 
Umožňuje nám čítať v skrytých posolstvách a v tajných zväzkoch a podobným spôsobom aj vo vnútri človeka."

Kabala je ešte aj dnes považovaná za tajné učenie. Okolo kabaly vzniklo mnoho legiend, mýtov, ale aj falzifikácií, dohadov, ignorantských súdov a povestí. Začiatkom 21.storočia dospelo vedomie ľudstva do štádia, kedy je možné odhaliť aj posledné tajomstvá. Kabala môže sprístupniť svoje znalosti, môže ukázať naplno svoju podstatu a učenie.


Kabala nie je náboženstvo. Tak, ako nie je náboženstvo filozofia, alebo matematika. Hlboké vedomosti o základoch vesmíru, duchovných zákonoch, metodika poznávania okolitého sveta, poznanie podstaty stvorenia kabala ukrývala do doby, kým vedomie ľudstva nepostúpi na úroveň, kedy bude schopné prijať a pochopiť tieto znalosti.


Kabala je náuka, ako riadiť osud. Je to vedenie, ktoré patrí celému ľudstvu, všetkým národom sveta.


Kabala je učenie o tom, čo je skryté pred našimi fyzickými zmyslami. Opisuje to, čo sa deje v duchovnom svete. Tieto deje popisuje svetskými pojmami. Učí ale rozlišovať medzi slovami pozemského sveta a sveta vyššieho, duchovného. Kabala bola ukrytá tak dlho preto, lebo človek si nedokázal predstaviť duchovné pojmy popísané pozemskými výrazmi bez toho, aby si ich navzájom nezamieňal. Dnes je človek pripravený vnímať duchovné deje a neskĺzavať do náboženských, alebo naturistických predstáv. Sme už dnes pripravení vnímať vyšší svet ako svet síl, energií, svet nad hmotou.