Výpočet kabaly

Výpočet kabaly

Jazykom kabaly vieme odhaliť naše životné úlohy, karmické lekcie, ktoré sme si sami naplánovali pre tento život. 

Zrozumiteľným výkladom vašich životných úloh dostanete účinnú metódu, ktorou dokážete pracovať na vašich zlyhaniach, strachoch, životných nezdaroch i ochoreniach. Pochopíte skutočnú príčinu vašich problémov. Nájdete systém, pomocou ktorého dokážete zmeniť škodlivý spôsob myslenia, staré vzorce správania, chybné programy vášho podvedomia.

 • Podrobnosti

  Kabalistický výklad je obsiahly textový materiál- cca 10 strán.

  Pošleme Vám ho do e-mailu.

  Výpočet trvá približne dva týždne.

 • Na aké otázky kabala odpovie?

  Prečo sa rodíme do určitého prostredia, do chudoby, alebo do bohatstva? Prečo má niekto zdravé telo a niekto je postihnutý? Prečo je niekto nadaný a inteligentný a niekto nie? Prečo si ľudia nie sú rovní? Prečo je to tak?

  Každý jednotlivec sa rodí ako jedinečná bytosť, zmes dobrých a zlých vlastností, ktoré sa prejavia už v útlom detstve. Sú prenesené z minulých skúseností, z minulých životov. Človek rastie tým, že sa učí, prekonáva svoje slabosti a negatívne obmedzenia. Žne to, čo kedysi zasial. Všetko, čo človek urobí, ako myslí, čo cíti, po čom túži, o čo sa snaží - to všetko sa nikdy nestratí, navždy ostane zapísané a bude ho to formovať a pripravovať jeho budúcu cestu. My sme tvorcami nášho života. Nie druhí ľudia, nie okolnosti, nie Boh. My si pripravujeme dnešnými skutkami náš ďalší život.

€ 50,00Cena

0907575629

Košice, Slovakia

©2017 by Bylinková Škola Matky Zeme. Všetky práva vyhradené.