top of page

Anjeli


Anjel ako rozprávka, ako romantický obrázok, metafora, filmová postava, priateľ, spoločník, sprievodca, posol, reálna bytosť, stvorená z lásky a svetla. To, čo nevieme vidieť fyzickými očami, ale srdcom vnímame veľmi presne. Jemné chvenie, vánok, farebná stopa, vibrácia, ktorá rezonuje tak silne v našom vnútri, že si hovoríme: to nemôže byť pravda. To nie je reálne. Vymýšľam si, mám halucináciu, je to len moja fantázia. Priatelia, anjel je skutočná realita. V mojom svete žijem s anjelmi.

Je to moja realita. Ak pripustíte, že sa táto realita uskutočňuje, manifestuje čo len raz, prečo by sa

nemohla prejaviť aj viac krát, v životoch a svetoch iných ľudí?


Naša individualita je prejavom nekonečných variácií a bezhraničnej tvorivosti Života. Všetko je teda

možné, všetko, čo si "vymyslíme“, čo máme v hlave, ale hlavne to, čo máme v srdci. Ak uveríte, že

okolo vás sú zástupy láskyplných bytostí, ktoré sú pripravené vám v každom okamihu vášho života

pomáhať a milovať vás, bude to naozaj tak, bude to vaša realita. Taká skutočná ako to, čo vidíte a vnímate piatimi fyzickými zmyslami. Naša neviera pramení z z nášho nedokonalého mimozmyslového vnímania. Tak, ako všetko, čo nepoužívame, tak aj naše vnútorné zmysly môžu zaspať, stanú sa len možnosťou, latentným talentom, ktorý ale môžeme nájsť a vyniesť na svetlo.

Ľudia stratili schopnosť vnímať jemnohmotné prejavy života, kontakt s duchovnom sa stal doménou cirkví. Tie si uzurpovali právo prinášať nám správy "z druhého sveta“, presviedčali nás, že my k týmto informáciám nemáme prístup. Evolúcia človeka sa nedá zastaviť, prirodzený vývoj prináša nové príležitosti objavovať nádheru Univerza, Prírody, Človeka. Oslobodili sme sa z množstva predsudkov a chybných vzorcov. Veda prináša potvrdenia našich tušení. Ten "druhý“ svet existuje! Existuje úplne všetko, v čo veríme, že existuje. Anjel je náš najbližší a najvernejší priateľ, ktorý dokáže otvoriť naše tajné komnaty, naše schopnosti, kreativitu, stojí pri nás a povzbudzuje nás pri zmene, ktorú musíme urobiť, pri kríze, ktorú prekonávame, pri ochorení, ktoré nás trápi a ukazuje nám cestu, ktorou môžeme kráčať. Ani on za nás túto cestu neprejde, kráčať musíme sami. Aké je to krásne, keď zistíte, že anjel je na ceste s vami. Ponúkne vám rameno, objatie, úsmev. A vy môžete znova vykročiť v ústrety radosti a láske.

Prajem vám, milí priatelia, aby práve dnes počuli hlas vášho anjela strážneho, aby ste pocítili jeho jemné a hrejivé objatie. Buďte bdelí, on je stále s vami.

Iveta Henzelyová, terapeut, učiteľka certifikovaného zážitkového seminára Anjeli Atlantídy.


305 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page