top of page

Doba múdrych žien

Updated: Aug 1, 2022


Žijeme v nádhernej dobe, v ktorej sa uskutočňujú dávne sny našich predkov. Sme svedkami duchovného vzostupu ľudstva, spirituálneho rastu človeka modernej doby. Niečo zvláštne je vo vzduchu, nevieme to ešte pomenovať, ešte to len hľadá formu, svoj viditeľný prejav.


Nie sú to nové objavy vedy, nové technické zariadenia, ktoré by spôsobili záchvevy v našom vnútri. Je to niečo veľmi staré, hlboké, niečo veľmi dobre známe, na čo sme však zabudli. To zabudnuté sa dnes nástojčivo hlási ku slovu, klope na náš vnútorný chrám a dožaduje sa prijatia. Pravda, ktorú sme zapreli, natreli smolou a vyhnali z mesta. Žena, ktorá bola uväznená, v nemilosti a v zabudnutí. Duchovnosť, ktorá sa nenarodila dnes, duchovnosť, ktorá nie je nová, duchovnosť, ktorá tu bola stále.


Práve dnes prežívame príbehy starých legiend, mytologické rozprávania knihy Genesis. Sú to naše vlastné príbehy. Nestali sa niekomu cudziemu, nám neznámemu. Stali sa nám, my sme ich aktérmi. Apokalypsa nie je hrozbou budúcnosti, nie je hrozbou vôbec. Je to príbeh našej duše, ktorá prechádza bránami pekiel, ohňom vojen, zbavuje sa príšer a drakov, aby sa očistená pripravila na zrodenie Svetla v sebe samej.

Táto vesmírna udalosť, ktorá mení chod planét sa volá ŽENA.

Sofia, Lilith, Iša, Eva, Mária, Mária Magdaléna a všetky ostatné ženy a TY. Žena sa prebúdza z dlhého spánku, aby sa postavila vedľa svojho muža, aby vyrovnala disharmóniu, ktorá tu bola budovaná tisícročia. Už sa nemusí učiť, všetka múdrosť jej sestier je v jej srdci. Potrebuje sa len osmeliť a prehovoriť.

Doba múdrych žien

Toto je doba múdrych žien. Žena dospela počas tisícročí a z dievčaťa, milenky a matky sa stáva vedmou, prorokyňou, liečiteľkou a kňažkou. Len múdra žena môže v sebe spojiť všetky tieto kvality duchovnej dospelosti. Len múdra žena sa nebojí používať svoj cit a rozum, svoju schopnosť liečiť, vidieť pod povrch vecí, chápať súvislosti a budúce deje. Múdra žena je oslavou Boha, posvätnou nádobou jeho Svetla.

Múdra žena nebojuje proti svojmu mužovi, nebojuje proti nikomu a ničomu. Pozná svoje hranice a dokáže sa brániť vonkajšiemu nátlaku. Počas tisícročí chránila svoju silu a nehu, aby ju mohla v pravý čas ponúknuť svetu. Dnes sa z tejto nádoby vylieva láska, viera a nádej. Zavlažuje vyprahnuté srdcia, volá k životu všetky semená a korene.

Žena učiteľka

Mnoho žien dnes nastúpilo cestu učiteľky a duchovnej sprievodkyne. Vystúpili z obmedzujúceho rámca povinností a spoločenského klišé a vydali sa za hlasom svojho srdca. Vedú iné ženy, ukazujú im svojim príkladom a svojou múdrosťou pravú povahu ich darov, ich silu a krásu. Posvätné ženské kruhy vznikajú všade na svete, akoby ich niekto viedol neviditeľnou rukou. Ženské spoločenstvá ožívajú a obnovujú energiu Bohyne.

Bohyňa v každej z nás začína spievať svoju pieseň. Čím viac hlasov bude spievať, tým skôr sa Matka Zem vylieči zo svojich rán, tým skôr človek pochopí, že len mier, harmónia a láska ho napĺňa a živí. Nebojte sa prejaviť a začnite spievať. Staňte sa jednou z nás.


Žena liečiteľka

Poslaním ženy je sceľovať, liečiť. Jej schopnosť empatie, vcítenia sa, ju robí prirodzeným lekárom duší. Nie je náhoda, že seminárov a škôl alternatívnej medicíny, terapeutických smerov duchovného liečiteľstva sa zúčastňujú najmä ženy. Opúšťajú svoje povolania, ktoré ich nenapĺňajú a vydávajú sa na novú cestu. Aktivizujú svoje mimozmyslové vnímanie, svoje dary jasnopočutia a jasnovidenia. Neboja sa viac hovoriť o svojej výnimočnosti. Tým, že robia to, čo je im prirodzené, napredujú neuveriteľne rýchlo. Ak sa spojí ich vnútorná potreba liečiť s odvahou, vôľou a disciplínou neustále sa vzdelávať a vyvíjať, stanú sa naozajstnými liečiteľkami, ktoré liečia už len svojou prítomnosťou. Ak ste sa ešte nerozhodli, pomôžeme vám prebudiť vaše skryté schopnosti.

Žena kňažka

Spiritualita ženy je jej prirodzený stav. Kňažstvo ženy nemusí byť vyjadrené úradom alebo funkciou. Je to vnútorná vlastnosť ženy. Žena-kňažka starostlivosť o svoje duchovno neponecháva niekomu druhému. Tisícročia bolo žene upierané právo slúžiť Bohu. Cirkev ženy odsunula nabok a vymedzila im len priestor modlitieb a ťažkej práce. Vo všetkých starovekých náboženstvách a kultúrach zastávali ženy kňažské povolanie. Kňažky vykonávali rituály pri zasväcovaní, pôrode, smrti, uzdravení, starali sa o úrodnosť polí, ochraňovali posvätný oheň. Aj keď v Novom zákone nenájdeme zmienku o žene- kňažke, dnes už vieme s istotou dokázať, že v ranej cirkvi bolo rovnako veľa žien, ktoré nasledovali Krista, na Bohoslužbách sa podieľali rovnakou mierou ako muži, mali rovnaké úlohy pri vedení spoločenstva ako apoštoli. Prvou apoštolkou nebol muž, ale žena – Mária Magdaléna.

Nálezy zvitkov z Mŕtveho mora a knižnica z Nag Hamádí potvrdzujú tieto informácie. V dobách prvých kresťanov ženy kázali a vykonávali kňažskú službu. Mystické spoločenstvo Essénov – ľud zvitkov, ako ich nazývajú archeológovia a bádatelia, bolo spoločenstvom, v ktorom sa ženy mohli slobodne rozvíjať a zastávať rovnaké posty ako muži. Essénske spoločenstvo nie je len legendou, ale živým spoločenstvom, ktoré sprístupňuje svoje - kedysi tajné vedomosti a proroctvá – dnešnej dobe. Informácie o ich spiritualite, liečiteľských schopnostiach a postavení žien, sú aj dnes aktuálne a inšpiratívne. Na našich seminároch vám predstavíme posolstvo Essénskych majstrov.


Žena Bohyňa

V každej žene je Bohyňa. Žena-Bohyňa má odvahu dôverovať svojim vnútorným silám a využívať ich v každodennom živote. Je samostatná, dôstojná a slobodná. Bohyňa je múdra žena, ktorá v sebe cíti Energiu Matky a Svetlo Otca. Ona je tá, cez ktorú prichádza Svetlo na Zem. Je prirodzená, divoká, vášnivá, nežná a mierna. Je ako Príroda, živá a pohostinná.


925 views0 comments

Commenti


bottom of page