top of page

Duchovné aspekty imunity

Updated: May 1, 2020

Základným fyziologickým pudom človeka je snaha o prežitie. Imunita je základným procesom, ktorý to zabezpečuje. Dobre fungujúca imunita znamená prežívanie bez fyzických a psychických ochorení. Človek sa dokáže prispôsobovať zmenám prostredia a adekvátne reagovať aj na zmeny vo vnútri jeho tela. Imunita ale nie je výsledkom len fyzikálnych, materiálnych podnetov. V prvom rade závisí od stavu mysle, od jednoty a harmónie ducha a duše. Až následne nastupuje jednota a harmónia telesnej schránky človeka.


Myšlienky sú abstraktné, je to niečo, čo vlastne nevieme uchopiť, vysvetliť, niekedy ani ovládať. Naša myseľ ich produkuje dovtedy, kým fyzické telo žije. Každá myšlienka ovplyvňuje svojho „tvorcu a majiteľa“ na fyzickej úrovni. Spúšťa reakcie tela, vylučovanie enzýmov a hormónov, formuje energetické vyžarovanie a vyvoláva kaskády biochemických reakcií. Znamená to, že naše telesné pochody závisia nielen od materiálnych vstupov (voda, potrava, vzduch, prostredie v ktorom sa nachádzame), ale aj od našich myšlienok. Musíme si uvedomiť, že my sami si vytvárame chorobu, alebo zdravie. Ak si o sebe myslím, že som neschopná, škaredá, nepotrebná, nemilovaná, moje telo bude adekvátne reagovať. Vložila som mu program: deštrukcia a rozklad. Rovnako aj pri naladení sa na nenávisť voči druhým, závisť, škodoradosť, egoizmus, agresivitu. Je to rovnaký program. Niekedy trvá roky, kým sa jeho príznaky objavia, niekedy to ide veľmi rýchlo. U každého sa to prejaví inak: jeden upadne do depresie, iný dostane infarkt, tretí diabetes. Na rozvinuté ochorenie nasadzujú lekári chemické lieky, ale neskúmajú príčinu ochorenia. Tá sa nachádza vždy v duchovnej oblasti.

Dnešný človek zabudol na svoj duchovný domov, na svoj Božský pôvod. Technické vymoženosti nás ohúrili, nechali sme sa zlákať mamonom a pozlátkou, uspokojovali sme svoje telesné pôžitky, nepočúvali sme volanie našej duše, jemné volanie nášho Otca. Stavili sme na matériu ako na základ našej existencie. Rozvoj vedy ale nepriniesol len technické vylepšenia nášho života, svojim vedeckým jazykom opisuje to, čo sa nachádza v základoch všetkých svetových náboženstiev, v starých spirituálnych textoch, v slovách prorokov a svätých: my sme Božie deti, sme v neustálom spojení s našim Stvoriteľom, sme súčasťou jeho Stvorenia. Jeho duch vanie všetkým, čo existuje, napĺňa životom planéty a galaxie, i nás samých. Jeho zákony sú univerzálnymi stavebnými kameňmi Vesmíru, makrokozmu, rovnako ako aj nás, mikrokozmu. Toto sú základy nášho fyzického bytia, ale aj bytia duchovného. Nikdy sme sa nenachádzali mimo pôsobnosť týchto vyšších zákonov, tejto univerzálnej Pravdy. Môžeme ju poprieť, ignorovať, vysmievať sa z nej. Tu neplatí to ľudské, že zákon sa dá aj obchádzať. V našej civilizácii peniaze zabezpečia beztrestnosť tých, ktorí ľudské zákony porušujú. Porušovanie duchovných zákonov sa však obchádzať nedá. Paradoxné je, že všetci ľudia presne vedia, ktoré sú to zákony, vedia, kedy ich nerešpektujú. Vo svojej pýche si však myslia, že sa dokážu vyhnúť trestu za ich prestupovanie.


Tým trestom nie je Boží hnev. Boh je čistá láska a milosrdenstvo. Nemá nič spoločné s karmickými dôsledkami našich činov. Stanovil zákony vesmíru, prírody, človeka. Ak nimi žijeme, sme s ním v súlade a harmónii, prežívame šťastný a pokojný život, máme pevné zdravie. Ak nimi pohŕdame a nerešpektujeme ich, zažívame telesné a duševné traumy, boríme sa s problémami, sme chorí, nedarí sa nám. Odpoveď príde vždy presne v čase a priestore tak, aby sme sa dokázali zastaviť, spoznať naše omyly a chyby a napraviť ich.


V našej duši je votkaný každý duchovný princíp a zákonitosť. Stačí len započúvať sa do vnútorného hlasu, ktorý nás dokáže vždy naviesť na najlepšiu cestu, ktorou sa máme uberať. Je tam odpoveď na každú našu otázku, presné riešenie našich problémov, návod, ako si udržať zdravie a silnú imunitu. Podvedomie je termín, ktorý sa často zamieňa za slovo „duša“. Nie je to to isté. Podvedomie komunikuje s dušou, dá sa povedať, že je jej súčasťou v pozemskom živote. Duša je oveľa širšia, komplexnejšia, je to naše spojenie s Bohom, naše krištáľovo čisté, dokonalé Ja.


Eckard Strohm : Príčiny ochorení sú dve: biologické (kedy sa jedná o rôzne deformácie a dedičné choroby) a v psychike (psyché). Stav nášho psyché je výsledkom nastavenia (programov) podvedomia. Drvivá väčšina programov sa vytvára do približne 5- rokov nášho života. Deti sú plné dôvery a otvorené svojmu okoliu. Keď dieťaťu napr. mama často opakuje, nebehaj bosý, lebo prechladneš. Jeho podvedomie tomu začne veriť a vytvorí program. To by v praxi mohlo vyzerať tak, že dieťa, keď naozaj bude chodiť bosé, ochorie. Ak by takéto „pokyny“ nedostávalo, mohlo by chodiť bosé a napriek tomu by ostalo zdravé.


Naše podvedomie má dve základné úlohy. Plniť naše želania a vyriešiť naše strachy a konflikty, teda naše problémy. To je možné, ak sú v podvedomí takéto obrazy. Využíva pritom jeden trik. Náš imunitný systém je v istej oblasti priepustný. Tzn. že na to, aby podvedomie dalo človeku informáciu, že je v ňom určitá konfliktná situácia, prepustí chorobu. Tá sa stane pre tohto človeka signálom, že je potrebné niečo vyriešiť.“http://www.pozitivnevysledky.sk/pricina-chorob-je-v-nasom-podvedomi/


Znamená to teda, že stav našej imunity závisí od stavu nášho podvedomia, od toho, či sa vedome otvoríme čistým a pravdivým obsahom našej duše, alebo necháme pracovať naše chybné programy. Naša myseľ je prostredníkom tohto procesu, nie jeho režisérom. Režisérom sme my sami, naša komplexná bytosť, ktorá sa skladá z tela, duše a ducha.


Preto mnohé osvedčené postupy prírodnej medicíny, mnohé byliny, výživové doplnky, ani chemické lieky často nezaberajú, pretože liečba sa vedie len jedným smerom, lieči sa len materiálne telo. Oproti tomu tzv. holistiský (celistvý) prístup k chorobe znamená, že sa liečia všetky tri súčasti bytosti človeka. Najprv musíme zistiť skutočnú príčinu problému, až tak môže nasledovať bylinná liečba, energetická liečba, chiropraktika atď., inak sa nám ochorenie bude vracať, prejde do chronického štádia, alebo vzniknú kombinované ochorenia.

Duchovná príčina ochorenia znamená, že prostredníctvom tela nám duša hovorí, čo robíme zle, kde sa mýlime, aké životné úlohy obchádzame a nechceme sa ich učiť, kde tvrdohlavo lipneme sa tom, čo k nám už dávno nepatrí. Choroba je vlastne požehnanie. Zažívame síce bolesť a nepohodu, ale pre dušu je to rýchla cesta k náprave, posledná možnosť, ako nás prinútiť zmeniť sa. Lazarev: „Aké sú naše hriechy, také dostaneme choroby.“


Imunita je výrazom našej životnej energie, našich postojov a presvedčení. Je to obraz nášho súladu, alebo nesúladu s plánom našej duše. Vyjadruje mieru nášho porozumenia a prijatia duchovného poriadku a duchovných zákonov. Je to stav slobody, alebo podriadenosti. Slobodný človek vie, kto je, aké sú jeho silné i slabé stránky, má sa rád taký aký je, s radosťou prežíva prítomný okamih, berie veci aké sú. Neslúži slepo nejakej skupine ľudí, nie je vo vzťahu s partnerom obeťou, ale ani diktátorom. Tú slobodu, ktorú sám prežíva, prenecháva aj ostatným okolo seba. Zmysluplný a naplnený život, hoci aj s pádmi, občasnou bolesťou, alebo vybočením z cesty vytvára jeho energetickú vibráciu, ktorá ho dokonale chráni, priťahuje do jeho života to, čo potrebuje a čo ho robí šťastným. Taký človek má prirodzene silný obranný mechanizmus a nemusí sa báť žiadneho vírusu, ani iného ochorenia.


Orientácia len na materiálnu stránku života, bezhraničný konzum, duchovná pasivita sú spúšťačmi oslabenia imunity. Mohli by sme rozobrať akúkoľvek chorobu, v pozadí vždy nájdeme jej spúšťač, ktorý nie je materiálnej povahy. Pri imunite je to ešte dôležitejšie, pretože ide o rozsiahly systém, nielen jeden orgán, je výsledkom fungovania všetkých systémov, štruktúr, orgánov a buniek v tele. Každá jednotlivá bunka je malý, dokonalý vesmír. Citlivo reaguje nielen na fyzikálne a biologické prostredie a vplyvy, ale hlavne na nemateriálne, duchovné podnety. Veda prináša množstvo výskumov, ktoré potvrdili priamu súvislosť medzi emóciami, myšlienkami a fyzickým telom.


Ak máme v podvedomí nepravdivý, alebo nesprávny obraz sveta, ktorý sa odlišuje od dokonalej univerzálnej pravdy, spúšťajú sa opravné mechanizmy, ktoré zažívame ako ochorenia, životné krízy, ťažkosti a problémy. Každá choroba začína v duši. Každý problém imunity začína v duši.1,514 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page