top of page

Duchovné príčiny chorôb: dýchacie cesty

Updated: Aug 1, 2022


Dýchací systém sprostredkováva prvé spojenie človeka so životnou energiou (čchi, prána, živa). Prostredníctvom dychu máme stále spojenie s kozmom. Vo vesmíre platí Panta rhei– všetko plynie. Dýchanie je takýmto plynutím, pohybom.

Dych a výdych je jedným z prvkov duality (žena a muž, noc a deň, voda a oheň), Vdychovaním životnej energie odstávame silu na život, všetky procesy v tele môžu prebiehať, výdychom sa zbavujeme nepotrebných a znečistených energií.


Ľudia s problémami dýchacieho ústrojenstva sú psychicky veľmi pohybliví, až labilní. Radi nadväzujú kontakty s inými ľuďmi, ale nové dojmy z týchto kontaktov nedokážu účelne spracovať a využiť. Často sa cítia nepochopení. Ak majú prácu, ktorá ich nebaví, sú pod tlakom, prejavuje sa u nich únavový syndróm, ochorenia.


Dýchanie obmedzuje aj prílišné zameranie sa na materiálne veci, hromadenie výhod. Pri liečení sa treba zamerať aj na doporučenie stravovacích návykov.


V TČM pľúcam priraďujú funkciu riadenia čchi, životnej energie. Nepovažujú ich za jediný orgán. Nádych (nasávanie energie) majú na starosti obličky, výdych (uvoľňovanie opotrebovanej, zahustenej čchi) majú na starosti pľúca. Dýchanie a stav ostatných dýchacích orgánov závisí na dobrom stave pľúc. Pľúca regulujú dýchanie. Pľúca riadia aj pohyb vody, vylučovanie tekutín. Zavlažujú všetky orgány v tele a nepotrebnú tekutinu vylučujú ako pot cez pokožku. Vykonávajú samoočistnú činnosť, vypudzujú, čo do nich nepatrí, udržujú čistotu a priechodnosť dýchacích orgánov. Pri poruchách filtrovacej funkcie sa objavuje napríklad zrážanie hlienov v pľúcach a následne silný kašeľ, obrátenie toku čchi do protismeru a teda dušnosť, lapanie po dychu, suchá pokožka, astma, poruchy metabolizmu, prekážky v zostupe tekutín– poruchy močenia, cestovité opuchy, zápcha... Keďže všetka krv prechádza pľúcami, majú veľký podiel na stave obehovej sústavy a krvi.

Prejavy nedostatočnosti pľúc: slabý hlas, únava, bezvládnosť končatín, samovoľné potenie. Pľúca sú vzhľadom na vonkajšie činitele prvým orgánom, ktorý zasiahne vpylv prostredia: sucho, veterno, chlad, horúčava,... Citlivé sú hlavne na chlad a horúčavu, ktoré po vniknutí do pľúc blokujú ich rozpyľovaciu funkciu a keďže pľúca riadia povrch tela, docházda k oslabovaniu ochrannej čchi, chorobné zmeny sú sprevádzané horúčkou, tiraškou, kašľom, upchatím nosa a pod. Pľúca patria k prvku kov, obodbie– jeseň. Atmosferický prejav– sucho, vysychanie pleti, slizníc, suchý kašeľ. Je potrebné prispôsobiť sa obdobiu roka: jeseň je obdobím naplňovania a dozrievania, príroda sa utišuje, mali by sme chodiť spať veľmi skoro po zotmení a by sme si zabezpečili duševný pokoj aby sme zmiernili vplyv jesenného ostrého vzduchu. Mali by sme zdromažďovať duševnú energiu, nemáme sa obracať na vonkajší svet, ale do svojho vnútra. Ak si nevytvoríme dostatok duševnej energie, v zime môžeme trpieť hnačkovými ochoreniami.


Pľúcny edém: problém s kontaktmi, komunikáciou, slobodou.

Voda sa dostáva z cievneho systému do priestoru výmeny a komunikácie v

pľúcach. Vzdušný živel je potlačený vodným– myšlienky duševnou činosťou, citmi.

Je potrebné zabezpečiť prienik citov do myšlienkového sveta, zmeniť uhol pohľadu na svet, otvoriť sa novým svetom, nebyť konzervatívny a uzavretý.

Pľúcna embólia: Vitalita viazne, vznikajú pevné štruktúry, blokády komunikácie, energia nepreteká, nedochádua ku výmene. Je potrebné uvoľniť bloky energie, uviesť ich do pohybu, spomaliť prúd životnej enrgie, zmenšiť objem výmeny– oddych, meditácia, nový pohľad na život, znížiť tempo, snívať.

4,490 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page