top of page

Duchovné príčiny chorôb: pečeň a žlčník

Updated: Jul 27, 2022


Pečeň vykonáva v tele veľa funkcií, ktoré súvisia s krvou, čchi, telesnými tekutinami: uchováva krv, riadi vnútornú priestupnosť organizmu, pohyb i vzostup čchi. K ich systému patrí: žlčník, šľachy, väzivo, nechty, oči. Pečeň je jingový orgán (ale niektoré jeho funkcie sú jangové)- riadi zrod a výstup čchi– v ľavej polovici tela.


1. Pečeň riadi priechodnosť

Všetko, čo sa má v organizme pohybovať– čchi, krv, výživné látky, telesné tekutiny a pod. sa musí voľne pohybovať, plynúť bez prekážok, dostávať sa na miesto určenia aj vylučovať sa. Úlohou pečene je teda udržiavať primeranú uvoľnenosť a priepustnosť. Iba v takom prostredí môže pôsobiť čchi, ktorá je hybnou silou fungovania tela.

2. Pečeň napomáha tráveniu

Hlavnú úlohu pri trávení hrajú žalúdok a slezina. Aby tento proces mohol prebiehať, je nutná podporná funkcia pečene– prostredníctvom funkcie riadenia priestupnosti a uvoľnenosti. Okrem toho sa na trávení zúčastňuje prostredníctvom svojho združeného orgánu– žlčníka.


3. Zabezpečuje pohyb čchi, krvi a tekutín

Priechodnosť vnútorného prostredia musí byť zabezpečená, inak sa čchi zahradzuje, zráža a tak vznikajú pocity rozpínania v hrudi, nadúvania v hrudi a prsných bradavkách, žalúdku a bruchu, v končatinách. Je potrebné to odlíšiť od stagnácie vody. Prvý prípad predstavuje tvrdé, bolestivé, rozpínavé opúchanie alebo nadúvanie, stagnácia vody spôsobuje mäkké, vodnaté opúchanie, ostávajú preliačiny ak sa ich dotkneme.


Pre ženy je pečeň mimoriadne dôležitá. Stav pečene ovplyvňuje celkový stav organizmu ženy– plodnosť, výtoky, maternica, vaječníky, prenatálny základ u žien predstavuje pečeň. Ženy sú náchylné trpieť nedostatkom krvi– mesačný cyklus, výživa plodu, pôrod. Pečeň množstvo krvi reguluje a zabezpečuje jej priechodné dráhy. Ďalšou funkciou pečene je uschovávanie krvnej tekutiny. Jedným zo zdrojov tvorby krvi je esencia z potravy získavaná činnosťou sleziny. Časť novovytvorenej krvi prúdi po tele a časť sa uskladňuje v pečeni. Tam vyživuje samotný orgán a jednak (ako jinová súčasť pečene) ovláda jangovú čchi pečene, aby príliš nezmohutnela a nesálala hore. Tým súčasne zaisťuje podmienky na to, aby pečeň mohla riadne plniť svoju funkciu spriechodňovania. Pečeň reguluje množstvo krvnej tekutiny.


Pečeň riadi šľachy a väzivo: Keď je pečeň v poriadku, má dostatok krvi, vtedy aj šľachy a blany sú zavlažené, pružné a ohybné (tým aj telo samotné). Ak nie– ochablosť, problémy s ohýbaním končatín, chvenie rúk a nôh. Pri horúčkovitých ochoreniach, kedy sa vyčerpávajú tekutiny a je aj úbytok krvi (rastie pečeňový jang), šľachy ostávajú bez výživy, vznikajú kŕčovité záchvaty, skrútenie končatín, stuhlosť šije, zatínanie čeľuste, napruženie chrbtice. Číňania ich volajú veterné ochorenia.


Vitalita pohybu súvisí od stavu šliach. Dobrá pečeň– odolnosť voči únave. Kondícia pečene sa prejavuje na nechtoch. Vývodom pečene sú oči. Tekutinou pečene sú slzy. Suché oči– nedostatok krvi v pečeni, slzenie za veterného počasia– vlhká horúčava na dráhe pečene,...


Základné vlastnosti pečene vyplývajú z ich príslušnosti k prvku drevo: prenikanie, rast, dostávať sa do všetkých miest, mať voľný prístup. Ak to nie je zabezpečené– problémy: pocit plnosti a tlaku v hrudi, rozpínavé bolesti pod rebrami, stiesnenosť, strata radosti zo života. Ak je prenikanie pečeňovej čchi príliš dôrazné– podráždenosť, hnevlivosť, závrate, rozpínavé bolesti hlavy, hučanie v ušiach, sčervenanie tváre, triaška, ťažké sny.


ŽLČNÍK

Oproti ostatným orgánom fu (prázdnym) má jednu zvláštnosť: kým ostatné sa vyprázdňujú a nič trvale neuschovávajú, žlčník uschováva priehľadnú tekutinu žlče– tým sa podobá chovaniu jangových orgánov cang– uschovávať.


Riadi uschovávanie a vylučovanie žlče. Čchi žlčníka normálne klesá dolu– pri chorobných príznakoch– stúpa hore, horkosť v ústach, zvracanie žlče a pod. Žlčník riadi rozhodnosť: to hovorí o podieli žlčníka na duševnom založení člvoeka, o jeho povahových rysoch. Schopnosť správen posúdiť veci a rýchle a rázne sa podľa toho rozhodnúť závisí okrem iného aj od vyváženosti čchi žlčníka. On posuduje a rieši. Aj keď pečeň je vrchným veliteľom, musí dostať od žlčníka podporu. Berú si od neho rozhodnosť. Z ich vzájomnej spolupráce sa rodí smelosť a odvaha. Stav čchi žlčníka určuje aj mieru osobnosti voči silným stresovým činiteľom (strach, hnev,...) a prípadne ich vyústením do choroby– lebo ovplyvňuje normálnu cirkuláciu čchi a krvi a pomáha uchovávať vyvážené vzťahy medzi orgánmi. Ľudia s dobrou čchi žlčníka nepodliehajú natoľko psychickým stresom a pomerne ľahko sa z nich dostávajú. Prázdna, oslabená čchi žlčníka– zvýšená citlivosť na stres, negatívne vplyvy, bojazlivosť, nespavosť, nepokojný spánok, ťažké sny,...


6,873 views0 comments

Commentaires


bottom of page