top of page

Fytoterapia

Updated: Mar 19, 2020Syntetické, umelo vyrobené lieky, majú obrovské vedľajšie účinky a dokonca intoxikujú ľudský organizmus. Zasahujú i tie systémy, ktoré neboli pôvodným ochorením dotknuté a tým vznikajú druhotné poruchy organizmu. Biologická odpoveď organizmu na liečbu rastlinami je vo všeobecnosti priaznivejšia a percento nežiadúcich vedľajších účinkov je mizivé.

Keďže príroda tvorí jednotný a vzájomne sa dopĺňajúci celok, je pochopiteľné, že rastlinné látky pôsobia rovnako na živočíchy i ľudský organizmus. Z hľadiska ochrany zdravia a prevencie je najprirodzenejšie používanie rastlín. Štatistiky hovoria, že na Zemi existuje asi 380 000 rastlinných druhov, z toho asi 15000 s liečivými účinkami. V Európe je známych okolo 1000 druhov liečivých rastlín, z nich 800 sa používalo v ľudovom liečiteľstve.

V modernej medicíne sa používa približne 300 druhov, na Slovensku asi 150 druhov rastlín.


Iba niekoľko rastlín je prebádaných podrobne, veda však stále nachádza nové obsahové látky a dokonca i látky, ktoré doteraz neboli prebádané. Všeobecne platí, že súčasnými vedeckými metódami nie je možné spoznať rastlinu, pretože veda pracuje na základe analytických, racionálnych metód, a nedopĺňa svoje skúmanie intuitívnymi metódami. A práve onen vhľad, vnútorný pohľad a vyciťovanie tvorí prirodzený základ na spoznávanie prírody a rastlín. Optimálna situácia by vznikla vtedy, kedy by veda pracovala spoločne s prírodnými metódami liečenia. Otvárajúci sa vek Vodnára a postupujúci spirituálny vývoj ľudstva nám dáva nádej, že ten čas nie je ďaleko.


163 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page