top of page

Hildagarda z Bingenu

Svetoznáma liečiteľka, nadaná prenikavým jasnovidným darom, abatiša dvoch kláštorov, osvietená osobnosť temného stredoveku. Jej koncepcia liečivého pôsobenia je postavená na štytroch pilieroch: náuka o zdravej výživ, postupy detoxikácie, liečebný pôst, liečebné prostriedky. Tieto piliere sú postavené na základnom princípe jej náuky: „ Ak sa chceme vyliečiť, musíme počúvať svoj vnútorný hlas. Musíme sa rozpomenúť na naše prirodzené, zdravé inštinkty, pracovať s intuíciou. Hildegarda v mnohých oblastiach prekračovala úzke cirkevné dogmy a viedla ľudí k prirodzenému

spôsobu starostlivosti o svoje telo a dušu.

Prirodzený znamená podobný prírode. Človeka považovala za súčasť prírody a univerza, za súčasť Božieho Stvorenia. Múdra žena písala pred 900 rokmi o tom, že v našom vnútri je hlas, ktorý nikdy neklame, vedie nás k pravde, ukazuje správnu cestu a správne riešenia. V dnešnej dobe je učenie Hildegardy aktuálnejšie, než kedykoľvek predtým. Viac než jej recepty si vážim tú časť jej diela, ktoré hovorí o harmónii medzi

všetkými tvormi, o zelenej sile, ktorá udržuje v prírde všetko pri živote a v dokonalom poriadku. Žijeme pod diktátom vedy, ktorá trvá na svojich postulátoch, ako na jedinej pravde, aj keď sa táto mení pravidelne tak, ako rastie ľudské poznanie. Hildegarda píše o univerzálnych zákonoch, ktoré sa nikdy nemenia, platili pred tisíckami rokov, platia dnes a budú platiť, až kým bude existovať nás svet.


Mnohé jej recepty a odporúčania vychádzajú z dobových reálií a nemyslím si, žeby sme ich mali všetky slepo preberať. Záujem o jej učenie sa dnes orientuje prevažne na jej recepty, ja si však myslím, že sme ešte stále nedocenili jej diela o povahe sveta a človeka, o Bohu a jeho zákonoch. Každý liečebný systém totiž vyviera z duchovnej rieky, ktorá ho napája a živí. Viera v Boha, v Prameň a pôvod života, nepatrí len cirkvám a kostolom. Mali by sme sa vrátiť k našej prirodzenosti, znova sa učiť o univerzálnych zákonoch, aktívne hľadať odpovede, zaujímať sa o viac než nám ponúka konzumný spôsob života a médiá. Prajem vám veľa raosti na tejto nádhernej ceste.

579 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page