top of page

Hypnoterapia


Rozprávame sa navzájom, snažíme sa počúvať jeden druhého, pátrame po znameniach našej duše. Snažíme sa porozumieť, čo nám hovorí naše podvedomie. Tá časť našej bytosti, ktorá obsahuje všetky naše zážitky, skúsenosti, prežité aj precítené obsahy nášho života. Naše podvedomie je ako kamarát s dobrou pamäťou, ukladá všetko, čo vidí, počuje, cíti, ale nehodnotí, nekritizuje. Robí len to, čo mu povieme: ak zadáme príkaz "Je mi dobre", robí všetko preto, aby sme sa dobre cítili. Ak mu zadáme úlohu "je mi nanič" nebude skúmať, prečo sa tak chceme cítiť, jednoducho nám to umožní.


Podvedomie však fixuje oveľa viac. Je zodpovedné za naše chybné programy, ktoré spúšťa, ak mu pripravíme vhodné podmienky. Sú to deje, mimo nášho vedomého prežívania a väčšinou si vôbec neuvedomujeme, že sme ich vytvorili. Tieto programy potom modelujpú náš život, ovplyvňujú nás vo všetkých oblastiach nášho života.

Odkryť tieto chybné programy je možné iba v stave hlbokej relaxácie, v hypnóze. Hypnóza je prechodný stav hlbokého uvoľnenia a zároveň stav vysokej koncentrácie. Pacienta vedieme smerom dovnútra, do jeho podvedomia, kde odkrýva svoje chybné programy a sám potom tieto programy eliminuje. Je to proces, samotná hypnóza sa nikdy nerobí na prvom sedení. Je potrebné ísť krok za krokom, bezpečnou cestou, ktorá vedie k odstráneniu blokád, strachov, fóbií, opakovaných chýb, životných kríz a pod.

Hypnóza je vhodná aj pri sebapoznávaní, pri problémoch v pratnerstve, ak sa nám v živote nedarí, pri rôznych ťažkostiach a problémoch na pracovisku, v rodine, ak sa nevieme pohnúť z miesta, nenachádzame zmysel života, radosť zo života.


Hypnóza sa osvedčila aj pri fyzických ochoreniach. Všetky ochorenia tela sú iba volaním duše, aby sme sa zastavili, zmenili smer, myslenie, aby sme pracovali na našich životncýh úlohách. Hypnóza odhalí presne príčinu ochorenia, povedie až k bodu jej spustenia. Porozumením týchto dejov pacient spustí obrovské množstvo samoliečiach síl, telo sa rýchlo uzdravuje.

Pracujem pomocou realxačných techník Inštitútu Pleoma z Nemecka. Počas hypnózy pacient nestráca vedomie, "nevypíname" jeho vnímanie, naopak, jeho vnímanie sa rozširuje. Komunikuje s terapeutom a sám určuje priebeh a tempo hypnózy.

165 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page