top of page

Pani Iveta pomáha ľuďom prírodnou medicínou

Updated: May 1, 2020

K bylinkám ju priviedol otec, s ktorým často chodievala do prírody a učila sa pod jeho vedením spoznávať všetky rastlinky, ktoré sa im priplietli do cesty. Keďže sa bylinky stali súčasťou jej života, siahala po nich najskôr pri vlastnom liečení a potom aj pri liečení svojej dcéry a neskôr aj iných ľudí.

Dnes pani Iveta konštatuje, že vďaka prírodnej medicíne sa jej podarilo nájsť zmysel a naplneniejej života, ktoré je pre ňu každodenným radostným dobrodružstvom, službou i poslaním.Kedy sa zmenilo smerovanie vášho života k využívaniu prírodnej medicíny v praxi?


- Skoro každý človek zažije vo svojom živote okamih, ktorý ho nasmeruje na jeho životnú cestu. Takýmto prelomovým okamihom bolo pre mňa stretnutie s F.E.Eckardom Strohmom, svetovo uznávaným spisovateľom, spirituálnym učiteľom, liečiteľom a mágom. Priniesol na Slovensko unikátnu školu liečenia a duchovného rozvoja Reiki Association International, súčasťou ktorej jeaj škola Atlantskej kabaly a výučba relaxačných techník Inštitútu Pleoma. Až absolvovaním tohto štúdia som mohla pred svoje meno napísať – holistická terapeutka.


Pridala ste po absolvovaní tohto kurzu k prírodnej medicíne aj ďalšie techniky?


- K prírodnej medicíne, ktorej sa venujem viac ako 20 rokov som pridala relaxačné techniky – hypnózu, kabalu a techniky Majstrov essénskych, ktoré boli po stáročia uchovávané v čistotea celistvosti, aby mohli byť ponúknuté všetkým, ktorí v dnešnej dobe otvorenej spirituality,duchovného rozvoja a návratu ku skutočným hodnotám hľadajú cestu.
Čo všetko sa dá vyriešiť pomocou hypnózy?


- Čoraz viac ľudí vyhľadáva práve túto terapiu pre dobré výsledky pri riešení rôznych životných kríz, ako sú napríklad traumy z rozchodov, z úmrtia blízkych, pri vzťahových problémoch, osobnostných krízach, pri syndróme vyhorenia, rôznych psychických poruchách, úzkostiach, depresiách, ale aj pri vážnejších fyzických ochoreniach.

V hypnotickom stave, ktorý nie je ničím iným ako dočasne zosilneným stavom koncentrácie, vieme odhaliť a vymazať chybné programy a vzorce správania, odstrániť strachy, fóbie a blokády, uvoľniť potenciál a talenty klienta. Chybné programy niekedy vznikajú z celkomnevinných situácií. Napríklad: nastávajúca matka s radosťou oznamuje svojmu manželovi: „Miláčik, budeme mať dieťa!“. No budúci otec je bez práce a preto unavený a frustrujúci reaguje: „Preboha, teraz?! V takú nevhodnú dobu?!“ Je to zodpovedný otec a ako pravý muž zhodnotil najskôr praktickú stránku situácie. Na dieťa sa teší a nakoniec všetko zvládne, ale podvedomie ešte nenarodeného dieťaťa zareagovalo a „zapísalo“ chybný program – otec ma nechce. Tentoprogram neskôr blokuje jej vzťah nielen k otcovi, ale aj ku všetkým mužom, ktorých stretáva.

Po hypnotickej terapii sa vzťah otca a dcéry zmenil na vrelý a otvorený vzťah, klientka si našla životného partnera a vydala sa.


Takéto chybné programy môžu blokovať otehotnenie, vyliečenie sa z ťažkej choroby, bránia sebarealizácii, ľudia nedokážu ísť svojou cestou, ale prispôsobujú sa okoliu, nechajú si diktovať spôsob, aj smerovanie života, či neprežívajú v živote skutočnú radosť.


Môžete vysvetliť pre mnohých ešte stále neznámy pojem „Kabala“?


- Kabala je základom mojej diagnostickej práce. Je známa ako jadro židovskej mystiky, je však oveľa staršia, pochádza z Atlantídy. Je to komplexné učenie, poznanie, múdrosť, filozofia, liečebný systém, veda aj umenie. Dodnes neexistuje vyčerpávajúce pomenovanie Kabaly. Pomocou Kabaly dokážeme odhaliť životný plán klienta, aj jeho životné lekcie, ktoré si pripravil pre túto inkarnáciu. Analýzou životných úloh spoznáva skutočnú príčinu svojich problémov

a ochorení, dokáže napĺňať svoje ciele, uskutočňovať svoje sny. Kabala nielenže ukáže životnú mapu človeka, ale zároveň aj dá návod, ako urobiť so svojho života radostnú a šťastnú púť.Samozrejme, s našim aktívnym pričinením.


Aký majú cieľ techniky vašej práce s klientom?


- Všetky techniky a metódy práce, ktoré používam, vedú klienta k poznaniu duchovných príčin jeho problémov a chorôb. Pravdivé pomenovanie koreňov, z ktorých vyrastajú ťažkosti by však nestačilo na ich odstránenie. Nasleduje aktívna práca samotného klienta, pri ktorej ho vediem,usmerňujem . Nastavenie na liečbu u mňa znamená odhalenie príčin ochorenia, kabalistický rozbor jeho životných úloh, liečbu bylinkami, hlinou, drahými kameňmi, Bachovými esenciami,aromaterapiou.

Druhá časť liečby je zložená s energetického liečenia – Reiki, Arolo Tifar, Aktívna duchovná terapia, hypnóza .

Spomínanú techniky prevádzate iba Vy sama, alebo ich aj učíte iných ľudí?


- Založila som bylinkovú školu Matky Zeme, kde učím ľudí rozumieť rastlinám, napájať sa na ich energetické vyžarovanie, pracovať s ich informáciami uloženými v ich aure, spracovávať ich na masti, oleje, tinktúry, balzamy, prášky... Som tiež učiteľka Reiki a zážitkových certifikovaných seminárov Anjeli Atlantídy. Cieľom všetkých mojich kurzov a seminárov je viesť ľudí k živej spiritualite, k Bohu, ukázať im iné dimenzie reality, ktorá presahuje bežný konzum, pasivitu a odkázanosť. Priviesť ich k farebnému a voňavému svetu Matky Zeme, ľudskej dobroty, spriaznenosti a hĺbky ich duše. Moja práca je vyjadrením motta Essénskych majstrov: Pomáhať – učiť – liečiť.

Kontakt: Mgr. Iveta HENZÉLYOVÁ Tel.: 0907 575 629 www.bylinkovaskola.sk

766 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page