top of page

Čo je to kabala

Tradícia hovorí, že kabala bola daná Mojžišovi na hore Sinaj, iná verzia hovorí, že prvým kabalistom bol starozákonný Abrahám. Skutočnou kolískou kabaly je však Atlantída. Po jej zániku udržiavali učenie živé pre ďalšie generácie Esséni, židovská komunita, ktorá žila na brehoch Mŕtveho mora. Kabalistické učenie sa predávalo výlučne ústne. Mystické jadro judaizmu sa stalo zákldom pre židovsko-grécku kultúru a neskôr pre kresťanské náboženstvo. Pôvodne bola určená len ženatým mužom nad 40 rokov, ktorí ovládali talmud a tóru. Dnes je štúdium kabaly dostupné pre každého. Kabala nie je módnym výstrelkom. Nie je to ani filozofia, náboženstvo, či vedná disciplína. Je to skutočné komplexné univerzálne poznanie a zároveň je to umenie, celoživotná cesta a spôsob života.


Kabala nás vedie do nášho vnútra, k našim skutočným koreňom, k nášmu božskému pôvodu. Učí nás, ako starovekú múdrosť preniesť do súčasného života. Ako porozumieť sebe i svetu okolo nás. Je to univerzálne učenie, ktoré nám odhaľuje zákony hmotného i duchovného sveta. Kabalista je človek, ktorý hľadá odpovede: kto som, odkiaľ prichádzam? Čo je zmyslom môjho života? Aké sú moje životné úlohy?Kabala vedie adepta k najvyššej možnosti duchovného vývoja pozitívnou cestou, bez bolesti a utrpenia. Je to nástroj sebazdokonaľovania. Pomáha človeku spojiť sa so svojim Stvoriteľom. To sa však nedá bez poznania a dodržiavania univerzálnych duchovných zákonov, bez spoznania a prekonania ega, bez prekonania obmedzenosti priestoru a času. V kabale sú všetky odpovede, ktoré hľadáme. Kabala nás vedie našou mapou života, vysvetlí nám príčiny našich zlyhaní, strachov, problémov a chorôb. Ukáže nám naše talenty a schopnosti a dáva nám nástroje na ich využitie. S kabalou sme schopní spoznať skutočnú pravdu, žiť naplnený život v radosti a láske. Kabala umožňuje odhaliť životné lekcie, ktoré sme si sami vybrali pre túto inkarnáciu, tiež naše talenty, alebo inak povedané karmický kapitál.

Sú to úlohy, ktoré sme sa už naučili v minulých životoch. Porovnávaním ideálne zvládnutej úlohy so skutočnou realitou nášho života nachádzame blokády, nerozpoznané témy, ktorým sa chceme vyhnúť, alebo sú pre nás bolestivé, či inak nepríjemné. Pochopíme, čo je v pozadí udalostí, ktoré prežívame, aké sú príčiny našich trápení, prečo sme ochoreli, prečo si nevieme nájsť partnera atď. Pochopenie toho, čo sa máme naučiť, je prvým krokom ku zmene. Nech je skutočné poznanie svetlom, ktoré osvetlí vašu cestu Domov.


1,559 views0 comments

Recent Posts

See All

留言


bottom of page