top of page

Kabalistická analýza životných úloh

Prečo sa rodíme do určitého prostredia, do chudoby, alebo do bohatstva? Prečo má niekto zdravé telo a niekto je postihnutý? Prečo je niekto nadaný a inteligentný a niekto nie? Prečo si ľudia nie sú rovní? Prečo je to tak?

Každý jednotlivec sa rodí ako jedinečná bytosť, zmes dobrých a zlých vlastností, ktoré sa prejavia už v útlom detstve. Sú prenesené z minulých skúseností, z minulých životov. Človek rastie tým, že sa učí, prekonáva svoje slabosti a negatívne obmedzenia. Žne to, čo kedysi zasial. Všetko, čo človek urobí, ako myslí, čo cíti, po čom túži, o čo sa snaží - to všetko sa nikdy nestratí, navždy ostane zapísané a bude ho to formovať a pripravovať jeho budúcu cestu. My sme tvorcami nášho života. Nie druhí ľudia, nie okolnosti, nie Boh. My si pripravujeme dnešnými skutkami náš ďalší život.

V prírode, v univerze, v človeku panujú prísne zákony vyrovnania - karma. Nie je to vina a trest, je to len dôsledok našich činov, harmónia, splatenie dlhov. Tomuto zákonu je podriadený každý človek, či o ňom vie, alebo ho vedome odmieta.Skôr než sa inkarnujeme do pozemského života, pripravíme si svoj životný plán, našu životnú mapu. Po vtelení duše do materiálneho tela nás "pobozká anjel zabudnutia" a my na tento plán zabudneme.

Duša si vyberá také úlohy, ktoré jej pomáhajú rásť, prebúdzať sa, pokračovať dopredu na ceste do skutočného Domova, za našim Otcom.

Kabala je jediný systém, ktorý presne odhalí, aké životné úlohy sme si vybrali pre túto inkarnáciu.

Poznanie našich životných úloh pomáha pri zvládaní problémov, ťažkostí, ochorení, životných kríz. Ak spoznáme skutočnú príčinu nášho ochorenia, ktorej pôvod je vždy v duchovnej oblasti, môže nastať zázračné uzdravenie. Duša už nemusí vysielať signály cez fyzické telo, že sa neučíme, robíme niečo zle, sme v disharmónii. Spoznanie príčiny problému je však len jedna časť uzdravovacieho procesu. Druhou časťou je naša aktivita, vedomá zmena myslenia, postojov, odstránenie chybných vzorcov správania, napravenie omylov. Kabala ukáže, ako túto vedomú zmenu urobiť, nasmeruje nás na bezpečnú a radostnú cestu sebapoznávania a zdokonaľovania. Naučíme sa pracovať s našimi schopnosťami a využívať naše talenty. Kabala pozitívne ovplyvní celý život človeka.

Kabala nie je numerológia, nie je to "charakteristika osobnosti". Je to nie čo viac. Ukáže, ako vyzerá zvládnutá úloha a teda život bez problémov a chorôb, život v mieri so sebou a so svojim okolím, v radosti a láske a ako vyzerá náš život, keď sa neučíme, vytvárame si vlastný svet našich právd a presvedčení, svet ilúzií a predstáv.

Už len samotným rozborom životných úloh a premýšľaním, v ktorých oblastiach života sa prejavujú a akým spôsobom, zhodnotením uplynulého dňa a nastavením sa na ich lepšie zvládnutie, saenergie dávajú do pohybu a začína ozdravujúci proces. Tento proces spúšťame my sami, žiaden učiteľ, liečiteľ, veštec, či šaman to za nás spraviť nemôže. Môže nám ukázať cestu, upozorniť na výmole a prekážky, ale kráčať musíme sami.


465 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page