top of page

Príklad analýzy životných úloh

Na kabalistickú analýzu životných úloh potrebujeme meno a priezvisko, ktoré je zapísané v rodnom liste a dátum narodenia.

Pani Eleonóra Kudláčková, 5.8.1958

Pôvodná úloha: 7

Energia vedomia aktívneho ovplyvňovania bez násilia. Učí sa používať svoju mentálnu výbavu, ovládať svoje emócie, túžby, zmyslovosť. Táto cesta ju učí byť emocionálne stabilnou. Vie, že nemôže za to, čo sa deje v druhých, ale seba pod kontrolou mať chce. Spoznáva úlohu intelektu - byť prostredníkom medzi nižším a vyšším JA: Ak je v harmónii sama so sebou, prináša na zem energiu z vyšších rovín, Božskú energiu. Rozumie usporiadaniu sveta, matérii i duchovnu. Paraleleu trojjedinosti Boha nachádza v ľudskej bytosti . nadvedomie, vedomie, nevedomie, alebo duch-duša-telo.


Môžu sa vyskytnú nástrahy tejto úlohy: využiť svoju prevahu a silu. Správať sa bez porozumenia, násilne - fyzické násilie, psychický tlak, manipulácia. Má pochopiť, že ak narába so silou, silové pôsobenie sa jej vráti.

Ak sa snažíme byť v prevahe (intelektuálnej, materiálnej, duchovnej)sme odpojení od Boha a snažíme sa robiť všetko iba my sami, bez pomoci a vedenia vyšších síl. Takto sa raz vyčerpáme, narazíme na hranice svojich síl. Iba v spojení s Božským môžeme robiť čokoľvek, budeme mať dostatok síl a všetko sa nám podarí.

Úloha z dynamického energetického rozboru: 5 Vedomie vlastnej jedinečnosti

Učí sa nebáť byť výnimočnou, jedinečnou, originálom, byť iná než ostatní. Nepodliehať tlaku okolia, manipulácii a diktátu. Nenechať si vnútiť vzory správania, životnú cestu, názory a postoje. Aby sa túto úlohu naučila, rodí sa táto bytosť do prostredia, kde vládne prísna disciplína, veľa zákazov, rodičia sú veľmi prísni. Musí prekonávať svoj strach odporovať a postaviť sa za svoje požadavky a túžby.

Takto pochopí, že tí, ktorí jej kládli najviac prekážok do cesty, boli jej najlepšími učiteľmi. Len tak zažije pocit vnätorného oslobodenia a víťazstvo nad vlastným strachom.

Ak ustupuje a podriaďuje sa vôli okolia, je citovo zraňovaná. musí sa naučiť stanoviť si vnútorné hranice, vedieť povedať nie, brániť svoj životný priestor.

Ak je úloha blokovaná: nevie sa rozhodovať, je neistá, vracia sa k už urobeným rouhodnutiam.


Na telesnej úrovni: horná čeľusť, zuby, oči, uši, dutiny.

Každý človek má ešte tzv cieľovú úlohu, talent, ďalšie úlohy z dynamického energetického rozboru, kabala ponúka aj celkovú charakteristiku inkarnácie, partnerský rozbor a mnoho ďalších informácií.


Je potrebný osobný výklad životných úloh. Okrem dôkladného pochopenia posolstva kabaly, ide o terapeutické pôsobenie. Klient si uvedomí, ktorá životná úloha je zablokovaná, ktoré témy nedokáže spracovávať, ktorým sa vyhýba, čo mu spôsobuje fyzické ochorenia a duševné trápenia, čo mu blokuje finančný úspech, kariérny postup, naplnenie pracovného i osobného života.

608 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page