top of page

Vieš, že podľa čínskej medicíny je obdobie leta už tu?

Leto podľa tradičnej čínskej medicíny začína už začiatkom mája. Pozi sa na jeho základné charakteristiky:


 • Ročná doba: leto

 • Farba: červená

 • Svetová strana: juh

 • Chuť: horká

 • Zmyslový orgán: špička jazyka (ovplyvňuje vnútorné ucho, prejavuje sa na cievkach v oku, samotnými cievami tela, farbou tváre)

 • Pocit: radosť

 • Hlasový prejav: smiech

 • Meridiány: srdce, tenké črevo, trojitý ohrievač, osrdcovník

 • Denná doba: poludnie

 • Telová tekutina: pot

 • Najvyššia aktivita počas dňa: 11.-13. hodina


Päť prvkov podľa TČM


V TČM je prírodný svet vnímaný cez prizmu piatich prvkov: Drevo, Oheň, Zem, Kov a Voda. Každý prvok zodpovedá konkrétnym orgánom, emóciám a aspektom ľudskej skúsenosti. Leto je ovládané prvkom Ohňa a symbolizuje expanziu, rast a vitalitu. Orgánový celok, ktorý je v tomto období vystavený väčšej aktivite je srdce a tenké črevo a preto by sme im mali venovať zvýšenú pozornosť.


Energiu Ohňa spájame s radosťou, tancom, smiechom.


S ohňom je spojená predstava tepla a prirodzenosti. Zdravý človek potrebuje teplo, je plný vnútorného tepla, dokáže zahriať aj ostatných. Dokáže milovať, radovať sa z maličkostí, je hravý, spontánny, úprimný, komunikatívny, jeho myslenie je čisté, prejavuje sociálne cítenie.


Ak je element Ohňa v človeku nedostatočný- človek je studený, bezcitný, nemá schopnosť sa pre niečo nadchnúť. Cíti sa opustený, vyschnutý. Chýba mu vnútorné teplo a otvorenosť. Na telesnej úrovni má horúce a bolestivé kĺby, akoby v nich horel oheň.


Telesné prejavy pri nedostatku Ohňa: choroby srdca, búšenie srdca, rýchle hovorenie, koktanie, šušľanie, náhle potenie, závislosť na povzbudivých látkach, nespavosť, vysoký/nízky krvný tlak.


Ak je oheň v nerovnováhe: človek sa rozčuľuje nad maličkosťami, všetko preháňa, aj smiech, aktivitu. Je nepokojný, zle sa koncentruje, zabúda, podlieha panike, smútku, potrebuje stimuláciu aby „sa cítil dobre“. Jeho smiech je prázdny, neúprimný.


Fyzické prejavy: arytmia, tlaky v oblasti srdca, angina pectoris, mozgová skleróza, mŕtvica, rečové poruchy, nadmerné potenie, modranie perí, pálenie v dlaniach, na chodidlách, na hrudi, zášklby svalov, zmeny na pokožke tváre, infarkt, kôrnatenie tepien, vysoký/nízky tlak, návaly, nechuť byť v teple.Leto, tradičná čínska medicína, prirodna medicina, bylinky


Srdce podľa TČM


Srdce je považované za sídlo mysle a emocionálneho života. Počas leta je dôležité starostlivo sa starať o svoje srdce a udržiavať jeho energiu v harmónii.


Srdce má sedem hlavných funkcií:

 1. Riadi krv

 2. Riadi krvné cievy

 3. Jeho kondicia sa prejavuje na našej pleti

 4. Je to miesto, kde sídli myseľ (shen)

 5. Spája sa s emóciou radosti

 6. Vonkajším otvorom srdca je jazyk

 7. Tekutinou srdca je pot

Srdce je podľa TCM často nazývané „cisár“ alebo „vládca“ všetkých ostatných orgánov. Tento fakt môžeme vidieť aj v jeho fyziologickej funkcii pumpovania krvi do všetkých častí tela. Keď srdce prestane biť, krv prestane tiecť a prichádza smrť.


Srdce ovláda krv

Srdce riadi krv dvoma spôsobmi. Transformácia energie potravín na krv sa odohráva v srdci. A podobne ako v západnej medicíne, srdce je zodpovedné za obeh krvi. Avšak, v TCM zohrávajú úlohu pri obehu krvi aj pľúca, slezina a pečeň.


Hovorí sa, že srdce „ovláda“ krv, pečeň „ukladá“ krv a slezina „produkuje“ krv. Všetky tieto orgánové systémy spolupracujú v harmónii, aby vytvorili symfóniu pohybu krvi po celom našom tele. Keď jeden orgánový systém funguje nesprávne, je len otázkou času, kedy budú všetky systémy v disharmónii.


Srdce ovláda krvné cievy


Pretože srdce ovláda krv, prirodzene aj riadi cievy, tepny, žily, kapiláry. Energia srdca určuje zdravie krvných ciev. Ak je srdcové čchi silné, krvné cievy budú v zdravom stave, čo sa prejavuje v plnom a pravidelnom pulze. Nedostatočné srdcové čchi je možné vidieť na krehkom a nepravidelnom pulze.


Citom srdca je radosť


Jej nedostatok, ale aj nadbytok odráža stav čchi srdca. Smútok je prejavom čchi srdca, srdce sa uzatvára, sťahuje do seba, energia neprúdi. Ak je srdce preplnené, prejavuje sa to prílišným prejavom radosti, aby sa prebytočná energia odstránila. Pre srdce je zaťažujúci akýkoľvek extrém: málo radosti, aj príliš veľa radosti. Takto na srdce vplývajú všetky emócie, lebo srdce je sídlom psychickej aktivity, sídlom citov. Musíme preto dbať na harmonický duševný život, aby sme srdce nevyčerpávali.


Radosť je prejavom jangovej energie. Srdce ľahko vzplanie (ako oheň), má sklon k nerovnováhe jangu. Najmä muži (sami jangovej povahy) musia dávať pozor na jang svojho srdca, sú viac náchylnejší na infarkt než ženy.


Emócie by nemali byť extrémne, je to jednou z príčin budúcich chorôb. Okrem týchto emócií však na srdce pôsobia aj všetky ostatné emócie, lebo srdce je sídlo ducha človeka, do ktorého sa premietajú všetky citové prežívania. Nevyrovnaný duševný život najviac postihuje srdce.


Tekutinou srdca je pot


Pot je tekutina, má teda spoločný pôvod s krvou, ktorá je pod vplyvom srdca. Pri potení sa jang pridáva do jinu, teplo sa dostáva do tekutiny. Prílišné potenie spôsobuje úbytok krvi, celkové oslabenie srdca, jeho celkovú prázdnotu. Musíme pri liečení dávať pozor, aby sme ľuďom s nedostatkom krvi nepodávali potopudné liečivá, ani liečivá horúcej a suchej povahy, lebo by ešte viac oslabovali krv a srdce.


Pri liečbe teda treba dávať pozor, ak je pacient s nedostatkom krvi, nebudeme používať kúry s potením, nedávame lieky suché a horúce – poškodzovali by srdce.


Vonkajším vývodom srdca je jazyk


Aj keď nie je so srdcom spojený priamo, z dráhy srdca vedie odbočka. Srdce ovplyvňuje reč, chuť, artikuláciu. Pri disharmónii srdcovej čchi nastávajú poruchy jazyka: je veľký, mäkký, s bielym povlakom pri nedostatku krvi a jangu, pri blokovaní krvi v srdci je tmavofialový, alebo s bodkovitým krvácaním, je neohybný, ak je problém psychický.


Ak je srdce v poriadku, jazyk je ohybný a zabezpečuje všetky svoje funkcie. Pri vystupovaní srdcového ohňa (jangu) hore sa špička jazyka sfarbuje do červena a na jazyku sú afty. Poruchy duševnej funkcie vyvolávajú neohybnosť jazyka a rečové vady.


V ďalšom článku sa pozrieme na to, čo sa nám odporúča a čo sa nám neodporúča (strava, pohyb, emócie) práve v tomto období.


Vaša Iveta


33 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page